Stichting Marhe

Donateurs, bedankt!

U bent als donateur natuurlijk zeer benieuwd over alle inspanningen die wij vorig jaar hebben uitgevoerd.
Wij bieden u dan ook graag onze financiële verantwoording over 2016 aan (en 2015, 2014, 2013, 2012).
Ook bieden wij u graag het verslag van de uitgeoefende activiteiten over 2016 aan (en 2015, 2014, 2013, 2012).

Opgeheven

Het bestuur heeft per 31 oktober 2016 de Stichting Marhe opgeheven.

Eerlijk en Helder

Een beloningsbeleid bestaat niet voor onze Stichting. Geen van onze bestuursleden krijgt enige vergoeding voor zijn werkzaamheden van onze Stichting, al onze bestuursleden zijn dus onbetaalde vrijwilligers.

Als u contact met ons wilt opnemen kan dat door te schrijven naar:
Kerkplein 26
NL-3911 LE RHENEN

Of te bellen met Dhr. Marcus, tel. +31 (0) 317 612 325.
Op dit ogenblik beschikt de stichting nog niet over een eigen e-mailadres.

Wie zijn wij?

Onze bestuurssamenstelling
VoorzitterF.B.W. Marcus, Rhenen
SecretarisJ.J.G. Breuer, 's-Hertogenbosch
PenningmeesterJ.A.B. de Wolf, Oegstgeest

ANBI

Wij zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd onder Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (RSIN) / Fiscaal nummer 8183.84.098.
Voor meer informatie over de fiscale voordelen die dit u als donateur biedt verwijzen wij u naar de belastingdienst.

Het bestuur van de Stichting Marhe te Rhenen bestaat uit de heren F.B.W. Marcus Rhenen, J.J.G. Breuer 's- Hertogenbosch en J.A.B. de Wolf Oegstgeest.

Evenals in vorige jaren heeft Marhe een aantal goededoelen stichtingen gesteund. O.a "Solidair met India", "Switzar", "De Dutch Supportgroup Kenia" en de " International Association of Human Values".
In totaal werden 25 goededoelen gesteund.
De totale som van de verstrekte giften bedroeg € 32.800,-

Via de missieprocuur van de Abdij van Berne wordt "Solidair met India" gesteund. Het gaat hier vooral om onderwijsgerichte projecten op een aantal plaatsen in India.

"Switzar Jeugdhulp Brasil" doet veel aan onderwijsprojecten in Brazilië.

"De Dutch Supportgroup Kenia" helpt aldaar vooral gehandicapte kinderen.

De International Association of Human Values(IAHV) is veelal werkzaam in India. Wij steunden het project "Euro a Day".
Voor € 1,- per dag proberen zij Indiase kinderen te voeden en te onderwijzen.

Andere instellingen die o.a onze steun ontvingen waren: Diaconale Stichting Hulp Campina (Roemenië). Fair Chance Nepal, Misacor, een missieprocuur te Tilburg en meerdere diaconale, charitatieve en kerkelijke instellingen hier ten lande.

Jaarverslag 2014 Stichting Marhe

Het bestuur van de Stichting Marhe te Rhenen bestaat uit de heren F.B.W. Marcus Rhenen, J.J.G. Breuer 's- Hertogenbosch en J.A.B. de Wolf Oegstgeest. Evenals in vorige jaren heeft Marhe een aantal goede doelen gesteund. Onder andere "Solidair met India", "Stichting Share", "International Association for Human Values" en "Misacor Tilburg". Daarnaast is dit jaar ook aandacht geschonken aan steun voor Ebola-patiënten. In totaal werden 26 goede doelen gesteund.
De totale som van de verstrekte giften bedroeg € 41.340,- (2013: € 42.355,-; 2012: € 32.800,-)

Via de Missieprocuur van de Abdij van Berne wordt "Solidair met India" gesteund. Het gaat hier vooral om onderwijsgerichte projecten op een aantal plaatsen in India. De "Stichting Share" concentreert zich op medische hulp in Kenia. De "International Association for Human Values (IAHV)" is veelal werkzaam in India. Wij steunden vooral het project "Euro a Day". Voor € 1,- per dag proberen zij Indiase kinderen te voeden en te onderwijzen. "Misacor (Missieprocuur) Tilburg" heeft een project in Brazilië voor de opvang van mensen die op straat leven. Ook is er geld geschonken voor Ebola-patiënten in Liberia en Sierra Leone.

Andere instellingen die o.a. onze steun ontvingen waren: Diaconale Stichting Hulp Campina Roemenië, de stichting SPOTTanzania, de Stichting ACNS (kinderopvang in Sri Lanka), en meerdere diaconale, charitatieve, kerkelijke en culturele instellingen hier ten lande.